Villkor för tjänsten Fria Tider Plus

Ladda ned och spara detta dokument

Senast uppdaterad: 2020-01-14

Tjänsten ger dig tillgång till hela Fria Tider och säljs till förmån för vår granskande journalistik.

Pris per år: 365 kr.

Tillsvidareprenumeration utan uppsägningstid. Bindningstid: 1 år.

Du kan ångra köpet utan kostnad genom att meddela oss inom 14 dagar.

Betalningsvillkor: E-postfaktura 20 dagar. Påminnelse­avgift: 60 kr. Dröjs­måls­ränta: 18% på kapital, kostnader och upplupen ränta.

Du har rätt att reklamera enligt svensk lag. Vid tvist får talan väckas antingen vid din lokala tingsrätt eller Stockholms tingsrätt.

Kontakta oss

Vi är FT News Group OÜ med organisationsnummer: 12516080.

Du når oss enklast via e-post kundservice@friatider.se.

Gatuadress: Narva mnt 5, EE-10117 Tallinn. Fax: 08-509 097 65. Telefon (talsvar): 08-124 50 987.

Eventuell reklamation kan mejlas, faxas eller överlämnas personligen på vår kontorsadress. För att använda ångerrätten, reklamera eller säga upp avtalet rekommenderar vi av bevisskäl att du använder e-post och sparar det utgående meddelandet. Konsumentverket har en blankett för att ångra sig som är valfri att använda.